تصویر

اینترنت اشیا در مشهدکانکت

حیدر الهی در دومین مشهدکانکت اینترنت اشیا را ارائه خواهد کرد. موضوع جذابی که در حال حاضر یکی از ترند های ایران و جهان میباشد.

عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن‌ها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هم متصل می‌کند ولی با اینترنت اشیاء تمام اشیاء به هم متصل می‌شوند.

3